Oppdatere firmware fra konsollet

Dette kan være aktuelt dersom «boksen» ikke kommer opp på vanlig måte.

Normal prosedyre er:

 1. du må ha en tftpserver tilgjengelig, f.eks. 3Com tftp-server fra http://support.3com.com/software/utilities_for_windows_32_bit.htm
 2. last ned ny firmware fra http://support.fortinet.com
 3. Koble deg til konsollporten, se Oppsett mot konsollporten
 4. Koble til strømmen
 5. Avbryt oppstarten når teksten «Press any key to display configuration menu…» vises.
 6. Formater «boot-devicen» (velg F, deretter Y)
 7. Velg så G (Get firmware image from TFTP server). Oppgi parametre.

Dette kan se ut slik:

FGT50B3G07501104 login: FGT50B (11:04-02.28.2007)
 Ver:04000007
 Serial number:FGT50B3G07505588
 RAM activation
 Total RAM: 256MB
 Enabling cache…Done.
 Scanning PCI bus…Done.
 Allocating PCI resources…Done.
 Enabling PCI resources…Done.
 Zeroing IRQ settings…Done.
 Verifying PIRQ tables…Done.
 Enabling Interrupts…Done.
 Boot up, boot device capacity: 64MB.
 Press any key to display configuration menu…
 ……
 [G]: Get firmware image from TFTP server.
 [F]: Format boot device.
 [I]: Configuration and information.
 [Q]: Quit menu and continue to boot with default firmware.
 [H]: Display this list of options.
 Enter Selection [G]:
 Enter G,F,I,Q,or H:
 All data will be erased,continue:[Y/N]?
 Formatting boot device…
 …………………………..
 Format boot device completed.
 Enter G,F,I,Q,or H:
 Please connect TFTP server to Ethernet port "3".
 Enter TFTP server address [192.168.1.168]: 192.168.10.104
 Enter local address [192.168.1.188]: 192.168.10.254
 Enter firmware image file name [image.out]: FGT_50B-v300-build0730-FORTINET.out
 MAC:00090F72237F
 #
 Total 14859152 bytes data downloaded.
 Verifying the integrity of the firmware image.
 Total 28288kB unzipped.
 Save as Default firmware/Run image without saving:[D/R]?d
 Programming the boot device now.
 ………………………
 Reading boot image 1304129 bytes.
 Initializing firewall…