Jakt

Jeg har drevet med jakt siden slutten av tenårene. Etterhvert fikk jeg meg hund, noe som gjorde jakta morsommere, da med tanke på samarbeidet med hunden.

Stort sett hvert år har de første dagene vært sammen med andre, et jaktlag. Hvem som har vært med der har variert.

  • 2022 – Denne gangen bestod jaktlaget av Jens Johan, Lars og Hans.
  • 1995 – Indre Troms
  • 1994 – Ved Altevann, Lennsmannsodden. Lars, Erling, John Arild, Tore og Hans.
  • 1993 – I Sirma igjen, Lars, Erling, John Arild, Tore, Eirik og Hans.
  • 1992 – Jakt i Sirma, Erling, Tore, John Arild, Eirik, Lars og Hans.
  • 1991 – første året i Sirma. Eirk, Tore, John Arild og Hans.
  • 1990 – ingen jaktlag dette året
  • 1989 – Jaktlaget forholdt seg «rolig» dette året.
  • 1988 – Jaktlaget var Tore, John Arild, Erling, Mai-Eli og Hans.