Sesjonstabellen

Kommandoen gir oversikt over sesjoner. Her havner trafikk som går gjennom brannmurregler.

diag sys session list

Eksempel på output:

session info: proto=6 proto_state=65 expire=14 timeout=3600 flags=00000000 sockflag=00000000 sockport=0 av_idx=0 use=4
bandwidth=0/sec	guaranteed_bandwidth=0/sec	traffic=0/sec	prio=0	ha_id=0 hakey=23015
tunnel=/
state=redir local may_dirty ndr 
statistic(bytes/packets/err): org=1306/6/0 reply=1542/5/0 tuples=3
orgin->sink: org pre->post, reply pre->post dev=9->3/3->9 gwy=195.1.208.57/192.168.10.101
hook=post dir=org act=snat 192.168.10.101:3914->213.180.79.130:80(195.1.208.62:36370)
hook=pre dir=reply act=dnat 213.180.79.130:80->195.1.208.62:36370(192.168.10.101:3914)
hook=post dir=reply act=noop 213.180.79.130:80->192.168.10.101:3914(0.0.0.0:0)
pos/(before,after) 0/(0,0), 0/(0,0)
misc=20000 policy_id=1 auth_info=0 ids=0xcac41e78 vd=0 serial=000b259e tos=ff/ff app=0

session info: proto=6 proto_state=65 expire=14 timeout=3600 flags=00000000 sockflag=00000000 sockport=0 av_idx=0 use=4
bandwidth=0/sec	guaranteed_bandwidth=0/sec	traffic=0/sec	prio=0	ha_id=0 hakey=23015
tunnel=/
state=redir local may_dirty ndr 
statistic(bytes/packets/err): org=1511/7/0 reply=2755/6/0 tuples=3
orgin->sink: org pre->post, reply pre->post dev=9->3/3->9 gwy=195.1.208.57/192.168.10.101
hook=post dir=org act=snat 192.168.10.101:3915->213.180.79.130:80(195.1.208.62:36371)
hook=pre dir=reply act=dnat 213.180.79.130:80->195.1.208.62:36371(192.168.10.101:3915)
hook=post dir=reply act=noop 213.180.79.130:80->192.168.10.101:3915(0.0.0.0:0)
pos/(before,after) 0/(0,0), 0/(0,0)
misc=20000 policy_id=1 auth_info=0 ids=0xcac41e78 vd=0 serial=000b259f tos=ff/ff app=0

Kommandoen kan gi mye output. Dette kan begrenses ved å bruke filter:

diag sys session filter <option>

<option> kan være:

clearclear session filter
dportdest port
dstdest IP address
negateinverse filter
policypolicy ID
protoprotocol number
sportsource port
srcsource IP address
vdindex of virtual domain. -1 matches all

Eksempel. List alle med «dest port» 80:

diag sys session filter dport 80
diag sys session list