VLAN på «småe» bokser

GUI på «småe» Fortigater viser ikke valget for å opprette VLAN.

Slik gjør du i CLI:

config system interface
edit <vlannavn>
set type vlan
set vlanid <ID>
set interface <interface>
set allowaccess https
next
end

Konfigurer videre i GUI