apache – Oppgradere til 2.4 fra 2.2

Order og Deny/Allow er byttet ut. Dette kan gi problem dersom du henter eksempler fra før 2.4

Eksempel på forskjell:

Alt nektes:

2.2:

Order deny,allow
Deny from all

2.4:

Require all denied

Alt tillates:

2.2:

Order allow,deny
Allow from all

2.4:

Require all granted

Alle fra example.org tillates, ingen andre:

2.2:

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from example.org

2.4:

Require host example.org

En mulighet:

<IfModule mod_authz_core.c>
   # Apache 2.4
   Require 10.162.7.8
   # Require ip ##.##.##.##
</IfModule> 
<IfModule !mod_authz_core.c>
   # Apache 2.2
   Order Deny,Allow
   Allow from 10.162.7.8
   Allow from ::1
 </IfModule>