dd for å klone en disk

Klone en partisjon

Fra fysisk disk /dev/sda, partisjon 1, til fysisk disk /dev/sdb, paritsjon 1.

dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 bs=64K conv=noerror,sync status=progress

OBS! Dersom «ut-fil», i dette tilfelle /dev/sdb1 ikke fins vil dd opprette ei slik fil, og fylle opp rot-filsystemet!