Postfix som «nullklient»

En «nullklient» (nullclient) sender bare ut mail.

Dette er oppsett for domain.dom:

Sørg for at root får mail som sendes til lokal root: lag fil /etc/postfix/virtual med:

root    root@domain.dom

I /etc/postfix/main.cf:

mydestination =
relayhost = mail.domain.dom
local_transport = error:local delivery is disabled
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

I /etc/postfix/master.cf, kommentert ut «local», slik:

#local     unix  -       n       n       -       -       local

Se også http://www.postfix.org/STANDARD_CONFIGURATION_README.html#null_client

Kjør:

postmap /etc/postfix/virtual
postfix reload

se https://serverfault.com/questions/744761/postfix-aliases-will-be-ignored.