Vis en dato som sekunder etter 1. januar 1970

Slike «datoer» kan brukes for å finne forskjell mellom to datoer.

Dagens dato:

date '+%s'

En annen dato, f.eks 1990.01.01

date '+%s' -d 1990-01-01

Forskjell i antall dager finner du vet å dele på 86400 (60*60*24). Eksempel (dagens dato er 2019-04-11):

# diff er antall sekunder i forskjell mellom dagens dato og 1990-01-01
diff=$((`date '+%s'` - `date '+%s' -d 1990-01-01`))
# 86400 er antall sekunder i et døgn
echo "antall dager etter 1990-01-01: $(( $diff / 86400 ))"
antall dager etter 1990-01-01: 10692