Ubuntu – hvor «viktig» er reboot

Her er et skript som returnerer alvorlighetsgrad av ev. reboot

#! /bin/bash
#
# check if reboot is required, and if how important it is
#
# can be:
# - low
# - medium
# - high
# - emergency
# - critical
#

# reboot required?
# if yes, return packages updated
pkgs=$(test -f /var/run/reboot-required.pkgs && cat /var/run/reboot-required.pkgs)

if [ "$pkgs" != "" ]; then
  urgencies=$(for pkg in $pkgs; do apt-get changelog $pkg | grep -ioP '(?<=[Uu]rgency[=:])\w*' ; done | sort -u)

  urgency=""
  for t in $urgencies
  do
   if [[ $t == critical ]]; then
     urgency=$t
     break
   elif [[ $t == emergency ]]; then
     urgency=$t
   elif [[ $t == high ]] && \
      [[ $urgency != emergency ]]; then
     urgency=$t
   elif [[ $t == medium ]] && \
      [[ $urgency != emergency ]] && \
      [[ $urgency != high ]]; then
     urgency=$t
   elif [[ $t == low ]] && \
      [[ $urgency != emergency ]] && \
      [[ $urgency != high ]] && \
      [[ $urgency != medium ]]; then
     urgency=$t
   fi
  done
  echo $urgency
fi

Skriptet kan f.eks brukes i zabbix