Jakt 1991

Første år i Sirma.

Jaktlaget bestod av Eirik, Tore, John Arild og Hans.