vmware cli – nfs operasjoner

Du kan gjøre alt fra cli

Liste NFS «mountpoints»:

esxcli storage nfs list

Legg tll NFS filsystem:

esxcli storage nfs add --host=<hostname> --share=/<mount_dir> --volume-name=<lokalt navn>

Slette NFS filsystem

esxcli storage nfs remove --volume-name=<lokalt navn>