vmware cli – slå av vm fra cli

Det kan være at du ikke kan gjøre noe fra konsollet. Dette gjelder ESXi 4.x, 5.x og 6.0

 1. Finn vmid til vm-en:

  vim-cmd vmsvc/getallvms |grep <vm name>
  Den første kolonnen er vmid.
 2. Sjekk om maskinen er slått på ,ed kommandoen:

  vim-cmd vmsvc/power.getstate <vmid>
 3. Dersom den er på, gjør en reset:

  vim-cmd vmsvc/power.reset <vmid>
 4. Dersom den er av, slå den på:

  vim-cmd vmsvc/power.on <vmid>