Jakt 2016

Indre Troms, fra hytta til Lars. Ikke det store utbyttet.

Jakt 2002

Vi hadde base på hytta til Lars. Lars, John Arild og Hans

Jakt 2001

Vi jakta i Indre Troms, med «leir» på hytta til Eirik